Senpai World

Introductie

Senpai World is een onderneming die zich richt op de zakelijke dienstverlening vanuit de Senpai-Kohai filosofie. Een filosofie ontstaan in de traditionele japanse Dojo. Senpai staat hierbij voor meester en Kohai voor leerling. Het Meester-Gezel model uit de Middeleeuwen is hiermee te vergelijken: de Meester draagt zijn kennis en vaardigheden over op de Gezel en begeleid hem op zijn pad om zelf Meester te worden. Daarnaast leert de Meester ook van de Gezel door zijn vernieuwende blik op het vakgebied.
leder van ons draagt deze Senpai-Kohai filosofie met zich mee, doch weinigen zijn zich hiervan bewust. De medewerkers van Senpai World proberen U dit bewustzijn bij te brengen.

Dan staat u meer open voor ideeën van anderen en bent u bereid uw kennis met anderen te delen. Niet Kennis is macht, maar Kennis delen is macht.

Ons missie statement luidt dan ook:

Van leiden naar begeleiden, van voortrekker tot coach.

Deze missie vullen we in met een netwerk van adviseurs en interimmanagers die deze filosofie uit willen dragen. De focus van Sepai World ligt op het bundelen en delen van kennis en kunde. Dit delen doen we niet alleen intern, maar ook met U en Uw medewerkers.

'Door de kwaliteit van de Senpaipartners zijn onze oplossingen van een hoogkwaliteitsniveau.'

Organisatie

De Senpaiorganisatie bestaat uit een bureau: Senpai World en de netwerkorganisatie: Senpainet.

Senpai World
Senpai World is faciliterend voor de netwerkoganisatie en het aanspreekpunt voor u. Zij zal altijd als opdrachtnemer fungeren en is de juridische contractpartner van u.
Senpai World bestaat uit twee bedrijfsonderdelen:

Senpai Organisatie Architecten
Met haar integrale aanpak helpt Senpai Organisatie Architecten U bij de verbetering van Uw bedrijfsvoering teneinde uw bedrijfsresultaat te optimaliseren.

Senpai Intuitieve Ontwikkeling
Bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke doelstellingen kunnen nog wel eens strijdig zijn. Senpai Intuitieve Ontwikkeling helpt U deze strijdigheid of afwijkingen boven tafel te krijgen en helpt U en Uw medewerkers om deze strijdigheid of afwijkingen te verminderen.

Senpainet
Senpainet is een netwerk van zelfstandige ondernemers, die hun ruime ervaring en kennis aan elkaar en aan de klanten van Senpai ter beschikking stellen. Veelal gebeurt dit in de vorm van coalities, waardoor vraagstukken op geheel oorspronkelijke wijze aangepakt worden en nieuwe mogelijkheden en kansen sneller en beter tot resultaat komen. De deelnemers aan dit netwerk noemen wij de Senpaipartners

Profiel

Van leiden naar begeleiden, van voortrekker naar coach.

Doordat Senpai World werkt met interim-consultants en -managers zijn we een kleine organisatie met de slagkracht van een groot gerenommeerd bureau.

Door de diversiteit van het Senpainet kunnen we een totaalpakket aan dienstverlening leveren.

Door de kwaliteit van de Senpaipartners zijn onze oplossingen van een hoog kwaliteitsniveau.

Door de kennisoverdracht aan de medewerkers van uw organisatie is de implementatie van onze oplossing in uw organisatie verzekerd.

De mens achter Senpai World

Cees F. Jonker heeft weg- en waterbouwkunde gestudeerd aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij is in 1971 afgestudeerd, heeft een aantal commandantfuncties bij de Genie bekleed en is in 1979 geselecteerd voor de Hogere Militaire Vorming aan de toenmalige Hogere Krijgsschool, nu Defensie Leergangen, in Den Haag. Heeft in 1981 zijn brevet gehaald en heeft nog een jaar bij de Landmachtstaf gewerkt alvorens hij in 1982 directeur Openbare Werken van een middelgrote gemeente werd. In 1983 werd hij tevens directeur van de gemeentebedrijven in die gemeente. In 1989 is hij overgestapt naar CMG, waar hij tot 2000 als adjunct-directeur en directeur voor verschillende vestigingen gewerkt heeft.

In deze tijd groeide zijn belangstelling voor het mensaspect. Waarom doet iemand wat hij doet, wat motiveert of remt hem, wat maakt dat iemand het ene moment volledig in de put zit en het andere moment zijn geluk niet op kan. Naast zijn gewone werk bij CMG volgde hij de Hypnovision opleiding bij de Amerikaan Bert Goldman en in 1994 werd hij gediplomeerd Hypnotherapist. Vervolgens ging hij cursussen volgen aan het Centrum voor Leven en Intuïtie in Utrecht. Naast de basiscursussen volgde hij de Healing opleiding (1998 - 1999), de Reading opleiding (2000 – 2002) en de Graduate opleiding (2003 – 2004). Tevens volgt hij nog enkele specifieke studies bij dit Centrum.

Vanaf 2000 werkt hij als zelfstandig ondernemer en begeleid zowel particulieren als bedrijven en functionarissen daarvan als coach.

Senpainet is een netwerk van zelfstandige ondernemers, die hun ruime ervaring en kennis aan elkaar en aan de klanten van Senpai ter beschikking stellen. Veelal gebeurt dit in de vorm van coalities, waardoor vraagstukken op geheel oorspronkelijke wijze aangepakt worden en nieuwe mogelijkheden en kansen sneller en beter tot resultaat komen. De deelnemers aan dit netwerk noemen wij de Senpaipartners

Portfolio

Hieronder ziet u een aantal van de door Senpaiworld in het verleden uitgevoerde opdrachten.

Groot Health & Fitness Centrum
Ontwikkelen en vervolgens implementeren van een toekomstvisie; begeleiden bedrijfsleider; advisering m.b.t. loopbaanplanning.

Bank
Uitvoeren pilot BPR van bankprocessen met behulp van een geautomatiseerd tool op een dusdanige wijze een geïntegreerd model ontstaat met Administratieve Organisatie, Planning & Control en Kwaliteitszorg.

Bank
Projectmanagement geleverd voor een 3-tal projecten binnen de ontwikkeling van een nieuw bancair systeem.

Energiebedrijf
Adviseur geleverd voor de reorganisatie van kredietmanagement.

Verzorgingstehuis
Leveren van een interim directeur en leveren van een interim hoofd Personeel & Organisatie.

Havenbedrijf
Houden van een workshop Business Intelligence. Advisering over Competitive Intelligence

Bloemenveiling
Opzetten en doorvoeren van een cultuurveranderingsproces o.a. door procesbegeleiding en coaching.

Zakelijke dienstverlening
Begeleiding directeur eigenaar ter voorkoming van een burn-out.

Woningbedrijf
Veranderingsmanagement

Horecaonderneming
Ontwikkelen en doorvoeren toekomstvisie. Begeleiden DGA tijdens het transformatieproces.

ICT organisatie
Begeleiding en coaching van een aantal medewerkers.