Senpai intuitieve Ontwikkeling

Senpai Intuitieve Ontwikkeling

In organisatieontwikkelingtrajecten wordt veelal vanuit visie, missie en doelstellingen de bedrijfsprocessen georganiseerd. Een organisatie bestaat echter uit meer dan alleen maar bedrijfsprocessen. Ze bestaat ook uit mensen en is afhankelijk van de vele omgevingsfactoren. De mix van processen, mensen en omgevingsinvloeden zorgen voor een bepaalde 'sfeer' in een organisatie. Door ons wordt dit de energie van de organisatie genoemd. Senpai Intuitieve Ontwikkeling beoogt de werkwijze en/of het resultaat van Uw onderneming te verbeteren door vanuit deze energie naar Uw organisatie te kijken en vervolgens verbeterpunten te implementeren zodat de mix van processen, mensen en omgevingsinvloeden zo optimaal mogelijk wordt samengesteld en op die manier bijdraagt aan een verbetering van de bedrijfsresultaten. Wij helpen organisaties deze optimalisatie te realiseren met:
 • Ondernemingsanalyse;
 • Coaching
 • Workshops/trainingen

Ondernemingsanalyse

Op basis van de door de Duitser Bert Hellinger ontwikkelde systeem van familieopstellingen is in Oostenrijk het fenomeen Organisatieopstellingen ontwikkeld. Deze op intuïtie gebaseerde ondernemingsanalyse heeft tot frappante resultaten geleid.

Met behulp van een Organisatieopstelling wordt in relatief korte tijd relevante informatie en aanwijzingen over belemmeringen en bewegingen binnen de Organisatie verkregen. Geplande maatregelen of veranderingen kunnen op deze manier getest worden op hun effectiviteit. Aan het eind van een Organisatieopstelling is het vaak duidelijk welke oplossingsrichting gekozen moet worden.

Ook is het mogelijk om een organisatie te ‘lezen’. Dat wil zeggen door te concentreren op de energie van de organisatie kunnen belemmeringen en bewegingen onder woorden worden gebracht en de aanzet vormen tot een oplossingsrichting.

Coaching

Coaching heeft als doel management, medewerkers en organisaties te ondersteunen bij groei en verandering. Daarbij zoeken we steeds naar evenwicht tussen de organisatorische-en persoonlijke competenties en tussen cognitieve en onderbewuste competenties: Waar wordt u blij van, wat vindt U leuk in uw werk? Senpai World kan U ondersteunen op gebienden als o.a.:
 • Individuele coaching;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Cultuurverandering en -ontwikkeling;
 • Proces facilitator bij trainingen,workshops e.d.

Trainingen/Workshops

Senpai World heeft een aantal standaard workshops/trainingen ontwikkeld, die ook bij U in huis gegeven kunnen worden. De workshop Kennismaken met Organisaties en Energie beslaat een half dagdeel, waarin zowel op theorie- als op praktijkniveau kennis wordt gemaakt met energie, energiemangement en intuïtie als middel om mensen en organisaties te ontwikkelen. In de training Persoonlijke Ontwikkeling wordt in 12 wekelijkse sessies de deelnemer bewust gemaakt van de impact van 'energie' op:
 • Zijn/haar persoon;
 • Zijn/haar werk
 • Zijn/haar medewerkers en de organisatie.
Deze training kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd De training Organisatie en Energie tenslotte richt zich op directieteams, managementteams en/of afdelingsmanagement. In 6 wekelijkse blokken van 4 uur wordt inzicht gegeven in energie van organisaties. In elk blok wordt ingegaan op een stuk theorie en ervaring, gelardeerd met praktische oefeningen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 • wat doet energie en hoe ervaar ik de energie van anderen;
 • welke rol speelt energie in contacten met mensen;
 • wat is het verschil tussen ervaring en intuïtie;
 • hoe benut ik mijn eigen weten in mijn werksituatie;
 • welke invloed heb ik op mijn medewerkers en omgekeerd;
 • welke voordelen zijn er voor de organisatie