Senpai Organisatie Architecten

Senpai organisatie Architecten

Onze partners werken projectmating samen in interim-, advies- en detacheringsopdrachten en hebben kennis van o.a. innovatieve Informatie & Communicatie Technologie, Strategische marketing en Human Capital Management. Senpai Organisatie Architecten werkt zowel intern als extern op basis van een succesvolle combinatie van klant-, organisatie - en individuele doelstellingen. Deze wordt vertalld naar het nemen van verantwoordelijkheid, het sturen van verandering en het creeren van een balans in leven en werk. De laatste jaren richt SenpaiWorld zich met name op Duurzaamheid en dan vooral gericht op Vastgoed.

Advisering

Senpai Organisatie Architecten adviseert uw organisaties bij de verbetering van het resultaat. Organisaties zijn voortdurend bezig in te spelen op ontwikkelingen die de omgeving aan hen stelt. In de huidige tijd is die omgeving constant aan veranderingen onderhevig. Het organisatieveranderingsproces is dan ook een countinue proces geworden. Dit continue proces stelt ook andere eisen aan de kwaliteit van uw organisatie. Omdat het primaire proces van uw organisatie meestal alle aandacht van uw leidinggevenden vergt, zal veelal ondersteuning gewenst zijn bij het permanent verbeteren van het functioneren van de organisatie zelf (bedrijfsvoering) alsmede van de medewerkers (HRM). Te denken valt dan aan aanpassingen op het gebied van:
 • Strategie
 • Beleidsvorming
 • Financien
 • Human Resources Management
 • Logistiek
 • Informatiekunde en communicatie
 • Reorganisaties

Tijdelijk management

Senpai World helpt bedrijven en instellingen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Niet alleen met raad, maar ook met daad. Daarom levert Senpai World ook interim-managers, al dan niet gespecialiseerd op het gebied van o.a. veranderingsmanagement, crisismanagement en risicomanagement.

Wij huldigen de stelling dat de inzet van een interimmanager in het algemeen niet langer dan negen maanden mag duren. Gedurende deze periode wordt doelgericht gewerkt aan de realisatie en de bijbehorende kennisoverdracht, zodat de interimmanager vanzelf overbodig wordt: van leider tot coach.

Ondernemingsanalyse

Sanpai World heeft een methodiek ontwikkeld om uw onderneming op eenvoudige wijze te analyseren: SenpaiWeb. Deze methodiek is ontwikkeld vanuit Risico Management. Dit is Het proces waarmee u risico's op een aanvaardbaar niveau brengt en houdt. Wij richten ons hierbij op:
 • het inventariseren en waarderen van de bezittingen van uw organisatie;
 • het identificeren van de bedreigingen op uw organisatie en het bepalen van het risicoprofiel;
 • het ontwerpen en implementeren van maatregelen om de risico's op een aanvaardbaar niveau te houden;
 • het continu evalueren en eventueel aanpassen van de gekozen maatregelen.

Werkwijze

Wij helpen organisaties hun bedrijfsvoering te verbeteren door het leveren van:

 • Advisering
 • Interimmangement
 • Veranderingsmanagement
 • Crisismanagement
 • Risicomanagement
 • Ondernemingsanalyse

Hierbij staan drie doelstellingen centraal:

 • Kennisoverdracht
  Geen dikke rapporten maar overdracht van kennis en vaardigheden binnen Uw organisatie;
 • WYSIWYG
  What You See Is What You Get: de partners die bij de probleemoplossing zijn betrokken gaan ook het werk bij U uitvoeren;
 • Einde opdracht is einde opdracht!